Chút Nắng Vàng Bay

Success is getting what you want..
Happiness is wanting what you get.
― Dale Carnegie (via psych-quotes)

(via psych-quotes)(Source: bittens, via we-love-rain)


(Source: l--inen, via misjudgments)


tarkovskologist:

Dreams (1990) dir. Akira Kurosawa

(via ngocbao)


(via moan-s)lucviho:

Thiệt ko =.=’ đừng có dụ nha =.=’

lucviho:

Thiệt ko =.=’ đừng có dụ nha =.=’

(via miustupid)


hqlines:

♡ Find all good posts here! ♡

Toàn thân của tui hiện tại như thế này đây. Hai chân mỏi nhừ, rã rời, chỉ muốn ngủ. Nhưng đống việc chồng chất và sự nghiệp gõ đầu trẻ của tui đang rất cần tui. Tui mún ngủ, tui mún ngủ, tui mún đi chơi :((((

hqlines:

♡ Find all good posts here! ♡

Toàn thân của tui hiện tại như thế này đây. Hai chân mỏi nhừ, rã rời, chỉ muốn ngủ. Nhưng đống việc chồng chất và sự nghiệp gõ đầu trẻ của tui đang rất cần tui. Tui mún ngủ, tui mún ngủ, tui mún đi chơi :((((


(Source: tottphoto.com, via thucnhien)


nachanlovesu:


Khi yêu thương khắp chốn về trên phố,
Tôi gọi tên người trong chiều gió mênh mang.

- ST -

nachanlovesu:

Khi yêu thương khắp chốn về trên phố,

Tôi gọi tên người trong chiều gió mênh mang.

- ST -

(via skyblue2709)


Có những ngày em - Chẳng phải em
Lạ tôi như khách! Nhớ môi mềm
Lặng thinh trốn chạy vòng tay ấm
Đi tìm riêng góc nhỏ về đêm

Có những ngày mưa - chẳng phải mưa
Hạt rơi mi mắt có chăng thừa?
Khéo đem vị mặn tìm son thắm
Có phải hạt mưa? Chẳng phải mưa!

Có những bài thơ chẳng phải thơ
Kể nhau nghe những chuyện dại khờ
Ngày em khang khác…tình khang khác
Biết rồi thơ cũng phải…thờ ơ!

(via heli2412)

(via suniehoang)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Powered by Tumblr. Theme by hayleyrocktrix